Gdzie odbywają się zajęcia?

Plac szkoleniowy: Gdynia Pogórze, ul. Wiejska 10 (kierunek Kosakowo)

Sala szkoleniowa: Sopot Brodwino, ul. Kolberga 9

Park Kolibki Gdynia Orłowo – Aleja Zwycięstwa 291