Hodowla psów rasowych – aspekty prawne

Serdecznie zapraszamy na nasze seminarium, ze szczególnym uwzględnieniem tematu: „Zwierzę w stosunkach zobowiązaniowych – konstrukcja i realizacja umów”.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich hodowców psów rasowych zarejestrowanych w ZKwP.

Szkolenie składa się z 2 części:

 • teoretycznej wraz z kazusami
 • praktycznej (konstruowanie umów).

Program:

Cz. I

 1. Hodowla psów rasowych, a ustawa o ochronie zwierząt.
 2. Hodowla psów rasowych – od rejestracji, po profesjonalne funkcjonowanie – prawa i obowiązki hodowcy:
  • przepisy ogólnokrajowe i przepisy lokalne,
  • przepisy związkowe (ZKwP);
 3. Zwierzę w stosunkach zobowiązaniowych – rodzaje umów i realizacja zobowiązań.
 4. Odpowiedzialność prawna za zwierzęta.
 5. Studium przypadków – kazusy.

Cz. II
Konstruowanie umów – praktyczne wskazówki.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Chcesz się dowiedzieć o kolejnym terminie seminarium? Wypełnij formularz rejestracyjny.

   

  Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia i wpłata należności za udział w seminarium. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się kolejność wpłat.

  Uwaga: W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w seminarium, organizator nie zwraca wniesionej opłaty.
  Seminarium odbędzie się pod warunkiem zebrania odpowiedniej grupy uczestników. W przypadku odwołania seminarium ze względu na zbyt małą liczbę osób, organizator powiadomi o tym w formie mailowej, a uiszczona opłata zostanie zwrócona na konta uczestników.

  Dodatkowe informacje: kontakt@perfectdog.com.pl; 503-575-963