Cennik naszych usług.

W przypadku spotkań w domu Klienta może wystąpić konieczność doliczenia kosztu dojazdu.

Konsultacje behawioralne

Omówienie głównych problemów wychowawczych, wskazówki jak z psem postępować aby zachowanie uległo poprawie. 180 zł

Ewentualne konsultacje telefoniczne pomiędzy spotkaniami (jeśli zachodzi taka potrzeba) nie są dodatkowo płatne.

Przedszkole dla szczeniąt, zajęcia dla psich juniorów

Zajęcia w grupie
Spotkania odbywają się na dużym, ogrodzonym terenie. Główny nacisk kładziony jest na socjalizację, właściwy sposób zabawy. Wprowadzane są też elementy szkoleniowe. W międzyczasie można skorzystać z porad behawiorysty.
70 zł/zajęcia
lub
600 zł/10 zajęć

Szkolenie psów – podstawówka i liceum

Pierwsze spotkanie indywidualne (obowiązkowe)
Spotkanie z behawiorystą, omówienie głównych celów szkolenia, zbadanie predyspozycji psa, wspólne określenie dalszych kroków, wybór zajęć indywidualnych lub grupowych.
180 zł
Zajęcia indywidualne
Szkolenie na zasadzie 1 instruktor – 1 pies, w domu Klienta lub na placu szkoleniowym.
180 zł/zajęcia
lub
1 500 zł/10 spotkań
Zajęcia w grupie
Na kilka par opiekun-pies przypada jeden instruktor, mimo to każda para jest prowadzona indywidualnie.
80 zł/zajęcia
lub
700 zł/10 spotkań

Treningi handlingowe, przygotowywanie do wystaw

Koszt pojedynczego spotkania 180 zł

Kurs „Młody opiekun”

Pierwsze spotkanie indywidualne (obowiązkowe)
Spotkanie z behawiorystą, omówienie głównych celów szkolenia, zbadanie predyspozycji psa, wspólne określenie dalszych kroków. W zajęciach będzie brał udział pies i dziecko, aby ich relacja była oparta na wzajemnym zaufaniu.
180 zł
Zajęcia indywidualne
Szkolenie na zasadzie 1 instruktor – 1 pies, w domu Klienta lub na placu szkoleniowym.
180 zł/zajęcia
lub
1 500 zł/10 spotkań