Cennik naszych usług.

W przypadku spotkań w domu Klienta może wystąpić konieczność doliczenia kosztu dojazdu.

Konsultacje behawioralne

Pierwsze spotkanie
Konsultacja behawioralna, omówienie głównych problemów wychowawczych, wskazówki jak z psem postępować aby zachowanie uległo poprawie.
150 zł
Kolejne spotkanie
W przypadku gdy istnieje potrzeba kontynuacji terapii, weryfikacja postępów, plan dalszych działań.
100 zł

Ewentualne konsultacje telefoniczne pomiędzy spotkaniami (jeśli zachodzi taka potrzeba) nie są dodatkowo płatne.

Przedszkole dla szczeniąt, zajęcia dla psich juniorów

Zajęcia w grupie
Spotkania odbywają się na dużym, ogrodzonym terenie. Główny nacisk kładziony jest na socjalizację, właściwy sposób zabawy. Wprowadzane są też elementy szkoleniowe. W międzyczasie można skorzystać z porad behawiorysty.
50 zł/zajęcia
lub
450 zł/10 zajęć

Szkolenie psów – podstawówka i liceum

Pierwsze spotkanie indywidualne (obowiązkowe)
Spotkanie z behawiorystą, omówienie głównych celów szkolenia, zbadanie predyspozycji psa, wspólne określenie dalszych kroków, wybór zajęć indywidualnych lub grupowych.
150 zł
Zajęcia indywidualne
Szkolenie na zasadzie 1 instruktor – 1 pies, w domu Klienta lub na placu szkoleniowym.
100 zł/zajęcia
lub
900 zł/10 spotkań
Zajęcia w grupie
Na kilka par opiekun-pies przypada jeden instruktor, mimo to każda para jest prowadzona indywidualnie.
50 zł/zajęcia
lub
450 zł/10 spotkań

Treningi handlingowe, przygotowywanie do wystaw

Pierwsze spotkanie 150 zł
Kolejne spotkanie 100 zł

Kurs „Młody opiekun”

Pierwsze spotkanie indywidualne (obowiązkowe)
Spotkanie z behawiorystą, omówienie głównych celów szkolenia, zbadanie predyspozycji psa, wspólne określenie dalszych kroków. W zajęciach będzie brał udział pies i dziecko, aby ich relacja była oparta na wzajemnym zaufaniu.
150 zł
Zajęcia indywidualne
Szkolenie na zasadzie 1 instruktor – 1 pies, w domu Klienta lub na placu szkoleniowym.
100 zł/zajęcia
lub
900 zł/10 spotkań